S K   a t e l i é r   ·   a r c h i t e k t u r a   ·   p r o j e k t o v á n í    ·   g r a f i k a

Náš ateliér založený v roce 2004 je zaměřen na architektonickou a projektovou činnost v oblasti pozemních staveb. Zabývá se zpracováním jak návrhu novostaveb, tak i úpravami stávajících budov - to vše od architektonických studií (exteriéru i interiéru) až po realizační dokumentaci a autorský dozor na stavbě.
Provádíme rovněž zaměřování a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu budov a pasportizace.

 
   

Při návrhu staveb se snažíme uplatňovat současné domácí i zahraniční trendy, které zajišťují kvalitu, komfort užívání a hospodárnost - nejen s ohledem na provoz, ale i z hlediska pořizovacích nákladů.

V návaznosti na současnou globální snahu o omezení závislosti na vnějších zdrojích navrhujeme energeticky úsporné, nízkoenergetické a především pasivní domy s ohledem na minimalizaci jejich negativního vlivu na životní prostředí. Z těchto důvodů se zabýváme také návrhy dřevostaveb.

 
         

Klademe důraz na osobitý přístup k řešení jednotlivých projektů a respektujeme konkrétní podmínky dané stavby ve snaze provést dílo tak, aby byl zákazník i autor s výsledkem spokojen.

Zpracování projektů provádíme aplikacemi CAD a BIM (AutoCAD, Revit a 3ds MAX).

Pojištění odpovědnosti za škodu máme sjednáno na 5.000.000,- Kč.

   
     
   
© 2004 - 2024    Ing. Stanislav Kroulík